Mission

Missionsarbete är ett uppdrag som står i centrum i den kristna kyrkan. Det är inte bara i Väderstad med

omnejd som människor behöver uppleva en personlig relation till Gud och befrielse genom Jesus Kristus. 

Därför ger Folkungakyrkan stöd till internationella insatser.

 

 

Folkungakyrkan ger stöd till Evangeliska Frikyrkans arbete som utgår från en helhetssyn på

uppdraget: att dela evangeliet i ord och handling och möta de behov som finns där vi verkar,

utifrån en omsorg om människan och miljön. Vi vill se hela människans behov. Du kan läsa

mer om det internationella arbetet här: efk-i-varlden/vart-uppdrag

 

           

 

Vi stöder missionärerna Hasse och Sonia Persson

som arbetar i Moçambique. Kyrkorna vill ha hjälp

med att utveckla unga ledare, med utbildning och

förbättra sin organisation. EFK stödjer även deras

arbete mot fattigdomen och genom att gatubarn

får gå i skola.

 

 

 

 Folkungakyrkan stöder även Equmeniakyrkans internationella arbete som

 bedrivs runt om i världen. Arbetet för fred och försoning är ett område som 

                                     Equmeniakyrkan prioriterar. Fred och försoning förkroppsligas i Jesus Kristus.

                                     Du kan läsa mer om det internationella arbetet här: Equmeniakyrkan

 

 

Missionsauktion

är en tradition som finns i många kristna församlingar. Det är ett sätt för

många att få vara med i missionsarbetet. Flera skapar och arbetar med olika

material som blir varor till försäljning. Andra skänker saker till försäljningen.

Varje höst blir det fest i Folkungakyrkan då försäljning av allehanda varor sker.

Lotter, fika och ostkaka är också inslag under missionsauktionen.

Missionsauktionen är en festlig tillställning som intresserar många. Folkungakyrkan

fylls med människor i alla åldrar som vill ge sitt bidrag och stöd till arbetet för

mission i världen.

 

Vill du vara med och stödja något av dessa angelägna insatser i världen med garanterat

låga omkostnader är du välkommen att sätta in ett engångsbelopp eller regelbundna gåvor

på Folkungakyrkans bankgiro 313-0820. Ange ändamålet på talongen.