Gudstjänster & Samlingar

Augusti


Söndag 9/8 kl 10.00

Pilgrimsvandring

Samling vid Hembygdsgården, Väderstad

Ta med matsäck!

 

Söndag 23/8 kl 18.00

Ro för själen

Textläsning, lovsång, bön och stillhet

 

Lördag 29/8

Gemenskapsdag, 10.00–16.00

Gunnel Noreliusson

 

  

September


Söndag 6/9 kl 10.00

Gudstjänst med alla åldrar

Söndagsskola

Mirjam Arnell m fl