Församlingens arbete

Folkungakyrkans medlemmar består av människor i alla åldrar med olika intressen, åsikter och livserfarenheter. Det som förenar oss är tron och hoppet att Jesus ”gör skillnad”.


Tillsammans vill vi förmedla det kristna budskapet i vår bygd. Vi vill ha en öppen kyrka där alla ska känna sig välkomna. En plats där du kan känna värme och gemenskap, få möjlighet att fördjupas i ditt andliga liv och växa i ansvarstagande för Guds rike.

Vi vill skapa tillfällen för Gudsmöten genom våra Gudstjänster och samlingar. Ge en sund uppväxtmiljö för barn och ungdomar och utrusta människor att ta ansvar.


Vi har oftast gudstjänster kl 10.00  på söndagar. Det är söndagsskola för barn upp till 10 år ca en gång i månaden under gudstjänsttid. Se programblad. Scout och tonår för de lite äldre barnen har folkungakyrkan i samverkan med Andreasförsamlingne i Mjölby.


1-2 gånger/år inbjuder vi till kvinnofrukost, där får vi dela gemenskapen kring frukostbordet och därefter lyssna till någon intressant föreläsare som tar upp aktuella och intressanta ämnen.


Det intenationella arbetet är viktigt för Folkungakyrkan som sdödjer arbete via Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan. Varje höst är det missionsauktion där allt som då kommer in går till den internationell missionen. 


Välkommen till våra gudstjänster och samlingar, medlem eller inte har inte någon betydelse, om du bara är på tillfälligt besök i trakten så är du också varmt välkommen.


Förutom söndagsgudstjänster har vi planerad verksamhet genom:


- Barnkören

- Söndagsskola

- Pilgrimsvandring