Solweig Almfors var vår färdledare och hon utgick från Martin Lönnebos Frälsarkrans under vandringen. Vi stannade upp och reflekterade utifrån några av pärlorna i kransen.

Gudspärlan:

"Du är gränslös,

Du är nära,

Du är ljus

och jag är din."

Tystnadspärlan:

"I Guds tystnad får jag vara

ordlös, stilla, utan krav.

Klara rymder, öppna dagar;

här en strand vid nådens hav."

Vi vandrade i den heliga Birgittas bön:

"Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den."

Jagpärlan:

"Känn ingen oro,

känn ingen ängslan.

Den som har Gud,

kan ingenting sakna."