Gudstjänster & Samlingar

September


Söndag 1/9 kl 10.00

Gudstjänst, nattvardsfirande

Birgitta Svensson


Lördag 7/9-söndag 8/9 Gemenskapshelg

Liljeholmen, Rimforsa


Söndag 15/9 kl 10.00

Gudstjänst för alla åldrar, söndagsskola

Björn Johansson, tal och sång


Lördag 23/9 kl 10.00 Ljusstöpning


Söndag 29/9 18.00

Ro för själen

Textläsning, lovsång, bön och stillhet


Oktober


Söndag 6/10 kl 10.00

Gudstjänst, nattvardsfirande

Gunnel Noreliusson.

Sångmedverkan av Gun och Åke Sternegård och Sture Kåhrén


Söndag 13/10 kl 10.00

Gudstjänst för alla åldrar, söndagsskola

Laisa Engblom


Lördag 26/10 kl 18.00

Missionsauktion

• Andakt

• Servering

• Försäljning, lotterier

Behållningen går till missions- och hjälpverksamhet som församlingen stöder, i Sverige och andra länder.


Söndag 27/10 kl 18.00

Ro för själen

Textläsning, lovsång, bön och stillhet


November


Söndag 3/11 kl 10.00

Gudstjänst, ljuständning

Katarina Alsen


Söndag 10/11 kl 10.00

Gudstjänst för alla åldrar

Söndagsskola, nattvardsfirande

Pelle Post


Söndag 24/11 kl 18.00

Ro för själen

Textläsning, lovsång, bön och stillhet